CLOSE
State agreement

Danske Konferencecentres Verdensmål-indeks for møde- og hotelbranchen

I samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda har Danske Konferencecentre udviklet et verdensmålsindeks, som giver vores kunder mulighed for at træffe et mere bæredygtigt valg. Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål har vi udviklet et indeks der sætter en ny standard for bæredygtige møder og konferencer.

 

Indekset er udarbejdet af Lotte Hansen, som i mange år har arbejdet med at skabe målbare resultater indenfor bæredygtighed. Verdensmålsindekset fungerer som en barre der løbende løfter sig og sætter sine målsætninger i tæt samarbejde med de hoteller og konferencecentre som udgør Danske Konferencecentres partnerkreds. Det fremgår af deres profil på vores hjemmeside, hvordan det enkelte mødested har forpligtet sig. På den måde skaber vi en gennemsigtighed, hvor kunder og andre interessenter kan følge udviklingen og fokusområderne.

De 5 verdensmål som alle certificerede partnere arbejder målrettet med, er følgende:

 

 

 

Det nye verdensmålsindeks er lavet på baggrund af UN Global Compacts principper om målbarhed og tager direkte udgangspunkt i verdensmål og delmål, der er relevante for hele mødebranchen. Verdensmålsindekset vil løbende blive opdateret i takt med at partnerne udvikler nye metoder til at måle og forbedre deres indsats på.

Danske Konferencecentres verdensmålsindeks adskiller sig fra andre af sin slags, ved at have fokus på både lovgivning, rammebetingelser, men også de bløde værdier. Vi vægter de menneskelige værdier lige så højt som minimering af energiforbrug, og derfor indgår de ‘bløde verdensmål’ også i indekset.

Danske Konferencecentres aspiration:

Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Vi tager lederskab på et Verdensmål-indeks. Et indeks som vejleder og inspirerer vores partnere til deres arbejde med bæredygtighed. Indekset inkluderer de 3 bundlinjer; Økonomi, miljøet og det sociale.

 

Et indeks, som det er muligt for alle vores partnere at blive certificeret til, uden omkostninger. Og et index som mødeplanlæggere kan navigere efter.